Lista:

Odszkodowania za wypadek

Uszczerbek na zdrowiu
Uszczerbek na zdrowiu

Wypadki, błędy medyczne i inne sytuacje, które doprowadzają do pogorszenia naszego stanu czy nawet śmierci dają nam prawo do ubiegania się o rekompensatę za poniesione krzywdy (zarówno fizyczne, jak i psychiczne). Uszczerbek na zdrowiu, którego doznaliśmy z czyjejś winy pozwala nam dochodzić odszkodowania np. za poniesione koszty w wyniku pogrzebu czy pogorszenie sytuacji materialnej rodziny (np. gdy umiera żywiciel rodziny). Zadośćuczynienie, w zależności od rodzaju krzywd, może być wypłacona jednorazowo lub w formie renty.

Wszelkie prawa © www.pixel.info.pl