Lista:

Kancelaria mec. Skóry

Radca prawny Lublin
Radca prawny Lublin

Do obowiązków radcy prawnego, który prowadzi w Lublinie własną kancelarię, należy przede wszystkim udzielanie porad oraz sporządzanie pism procesowych oraz wzorów dokumentów, takich jak umowy, czy też regulaminy. Poza tym mecenas reprezentuje również swoich Klientów w sądach różnych instancji, a także w innych urzędach państwowych występując w roli ich pełnomocnika. Prawnik zajmuje się obsługą spraw cywilnych, karnych, rodzinnych, a także gospodarczo-handlowych. Zajmuje się ponadto sprawami konsumenckimi oraz o odszkodowanie za wypadki samochodowe, w pracy, błędy lekarskie oraz zdarzenia losowe. Do jego kompetencji należy ponadto udział w mediacjach i negocjacjach handlowych, a także prowadzenie windykacji należności Klienta.

Wszelkie prawa © www.pixel.info.pl